Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gadìnti
Straipsnelis:
S. air. bibdu ‘kaltas’, vėliau ‘priešas’. Pagal patikimumą bibdu yra senas reduplikuotas part. perf. su priesaga *-wōt-, bet iš sunkiai atstatomos šaknies *bhūd (?)‘kalti’, Pokorny, KZ XLVII 163; Pokorny IEW, 112; *bheid- ‘priversti’ (plg. go. baidjan ‘id.’, s. sl. běditi ‘id.’) Sommer, Festschrift Wh. Stokes, 24; *bhei-d- ‘skelti’ (plg. lo. findō ir t. t.) pagal Pedersen I 489 (II 102); *gʷed- (?) ‘gadinti, kenkti’ (plg. lie. gadìnti ir t. t.) pagal Stokes Urkeltischer Sprachschatz, 174. Neaišku. Pokorny IEW, 112.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, b49
Antraštė:
gadinti
Reikšmė:
daryti, kad gestų
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžių, reiškiančių ‘gadinti’, etimologijos šaltiniai per daug įvairūs, kad būtų galima ką nors apibendrinti. Lie. gadinti, la. dial. (sa-)gandēt, giminiški lie. gesti, gendu, la. ģint, ģinstu, skr. gandh- ‘kenkti’. Lie. gadinti ‘daryti, kad gestų’
Šaltinis:
Buck 1949, 763
Antraštė:
gadìnti
Straipsnelis:
Pr. pogadint 69₆ ‘(pa)gadinti, verderben’ : lie. (pa)gadìnti, gèsti, apie tai Walde Pokorny I, 673.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 283

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas