Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gadnùs
Straipsnelis:
Įdomios yra slaviškų skolinių poros su formantu -nus ir be jo, atitinkančios slaviškas leksemas su priesaga le. -ny, br. -ны: […] gadnùs, gadùs ← le. godny, br. го́дны, го́жы […].
Šaltinis:
Темчин 1994, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas