Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gaimarúoti
Reikšmė:
zögern, zaudern, säumen; gaišti, delsti
Straipsnelis:
Šaknies pratęsimas su -m- šalia *gei-m yra lie. gaimarúoti ‘zögern, zaudern, säumen’, gaĩmuras ‘Seichling’ ir turbūt la. gaima šalia dzīmis ‘große Menge’.
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 25
Antraštė:
gaimarúoti
Reikšmė:
gaišti, delsti, trukti
Straipsnelis:
žr. gaišti
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 84

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas