Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gáirė́ti
Reikšmė:
pūsti
Straipsnelis:
Lie. gairėti, gairytis reikšmė ‘skaidrėti, šviestis’, gairúoti ‘švytuoti, žibėti, blizgėti’ galėjo išsirutulioti iš pagr. reikšmės ‘pūsti’: *[‘dangui] būti išpūstam, giedram’ > ‘būti šviesiam, švytėti’. Nors tai gali būti ir homonimiški veiksmažodžiai, giminiški bl.-sl. gail- šaknies žodžių grupei, plg. V. Mažiulis, PKEŽ I, 312tt.; V. Urbutis, Baltų etimologijos etiudai, Vilnius, 1981, 60. Juose veikiausiai glūdintis būdvardis 2 *gaĩ-ra-s ‘šviečiantis, švytintis’ kaip *gʷʰai̯-ro- galėtų būti siejamas su pr. gaylis ‘baltas’ <*gai̯-la-s < *gʷʰai̯-lo, taip pat gr. φαιό- ‘tamsiai pilkas’, toliau su iš lie. gaidrùs, giẽdra-s ir kt., gr. φαιδρό- ‘giedras’ < *gʷʰai̯d-ró- rekonstruojama *d išplėsta šaknimi *gʷʰai̯d- (plg. Fraenkel LEW 128; H. Frisk, GEW II, 981, 984, P. Chantraine, DELG 1170, 1172). Dar žr. gairė.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 78

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas