Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
galileiskas
Reikšmė:
galilėjiškas, iš Galilėjos
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Tarp jų esama slavų kalbos skolinių: galileiskas ‘galilėjiškas, iš Galilėjos’ iš le. galilejski.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 340

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas