Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
galinti
Straipsnelis:
Pr. gallintwey ‘žudyti’ inf., v., denominatyvas iš *gal(a)s ‘mirtis’, žr. gallan su -in- (plg. lie. marìnti : mãras). Artimiausias atitikmuo – lie. galinti, nugãlinti ‘padaryti galą’, ‘nužudyti’ (LKŽ III, 69);taip pat plg. la. galinât, ME I, 591–592 t. – r. гали́ть bei kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 146–147

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas