Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
galvìjas
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų vadinamąją pirminę baltų kalbų leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma visiškai sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje.] Gyvulys. Dabartiniai lietuvių žodžiai yra naujadarai: galvìjai pl., s. lie. plg. dar kuopinis galvìjas ‘galvijai’ iš galvà (plg. le. po-głowie ‘galvijai’).
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 226

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas