Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
galvỹs
Reikšmė:
savaime pasidariusi kūdra senos upės vagoje
Straipsnelis:
Ežero pavadinimas Galvỹs/Gálvė/Gal̃vis (ksl. Galwis) (< *duburingas) greta apeliatyvų lie. dial galvỹs//gal̃vis ‘savaime pasidariusi kūdra senos upės vagoje’ (LKŽ III 85; plg. Vanagas LHEŽ 105), t. y. ‘kūdra, pasidariusi iš buv. upės duburio’. Jos abi suponuoja būdvardinį subst. (mobile) bl. *galvja- (i̯o-kamienį neutr.) ‘tai, kame yra duburių, kur duburinga’ – vedinį (matyt, oksitonišką) iš adj. (o/-kamienio) bl. *galva- ‘duburingas’ (neutr.), o šiame slypi verb. bl.-sl. *gel-/*gil- ‘duobti, durti, kišti ir pan.’ (ide. *gu̯el-/*gu̯l̥-, plg. J. Pokorny IEW I 470t.). Tas bl.-sl. verb. (kaip ir ide. verb) bus buvęs daugiareikšmis bei enantiosemiškas (dėl enantiosemijos žr. Būga RR I 476t.).
Šaltinis:
Mažiulis 2006, 509–510

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas