Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gamìnti
Straipsnelis:
pr. ainangeminton (pirmosios dalies ainan yra visiškai teisingas acc.; neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvis) 77,₃₃ ‘vienas pagimdytas’, plg. gemton ir lie. gamìnti.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 171
Antraštė:
gamìnti
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos -ina- kauzatyvai su šaknies o vokalizmu.] […] Pr. *gamin- žodyje ainageminton : gemton (sk. gim-tun); plg. lie. gamìnti : gemù, gim̃ti […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 184

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas