Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ganà
Reikšmė:
1. pakanka, užtenka; pakankamai; 2. gerokai; žymiai
Straipsnelis:
Ulvydas (1969, 8) rašo, kad žodžio ganà šaknis yra įsitvirtinusi lie. kalboje, bet kad šis konkretus žodis nebuvo produktyvus kaip daiktavardis ir tapo prieveiksmiu, nepalikdamas lietuvių kalboje jokio kito linksnio. Tačiau man regis, kad prieveiksmis ganà gali būti atsiradęs greičiau iš veiksmažodžio ganė́ti. Pagal LKŽ III 100 praes. 3 iš ganė́ti yra ganė́ja, bet forma gãna aiškiaitaip pat galima. […] [77] […] Taigi ganà yra likutinė forma iš praes. 3, iš pradžių reiškusi ‘yra pakankama’. […] Vartojant trumpuose predikatiniuose sakiniuose ganà prarado ryšį su veiksmažodžio paradigma ir buvo reinterpretuota kaip kiekybės prieveiksmis.
Šaltinis:
Schmalstieg 1984, 77–78
Antraštė:
ganà
Straipsnelis:
Gr. γέννα ‘kilmė, gimimas, karta’ taip pat laikau pelasgų žodžiu, -νν- < *-ns-. Aš manau, esu įrodęs (Minoica. Festschrift Sundwall, 1958), kad tokių neabejotinų dūrinių kaip λυκηγενής, τριτογένια etc. antrąjį žodį, užuot kildinus iš ide. *g’enē- etc. (γίγνομαι) (tai pasenęs aiškinimas), geriau kildinti iš ide. *ghᵘ̯en- ‘būti išsipūtusiam, gausiam’, kurį turi taip pat [49] gr. -θενης žodžiuose εὐθενής· εὐπαλοῦσα, ἰσχυρά (Hesich.), εὐθένεια ‘gausumas, pilnumas; gerovė’, skr. ghaná-, lie. ganà, s. sl. goněti ‘pakakti, užtekti’.
Šaltinis:
Windekens 1959, 49–50
Antraštė:
gana
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘gana’, dažniausiai remiasi žodžiais, reiškiančiais ‘siekimas’, ‘gavimas’, ‘pilnumas’, ‘gausybė’, ‘tai, kas tinka’, ‘trokštamas’ ir t. t. Lie., la. gana (ar sutrumpintai gan giminiškas s. sl. goněti ‘pakakti, užtekti’, skr. ghana- ‘tamprus, stangrus, suspaustas’, ā-hanas- ‘tinstantis’, gr. εὐ-θενέω ‘vešliai augti, klestėti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 928
Antraštė:
ganà
Reikšmė:
sufficient
Straipsnelis:
Gr. εὐ-θηνεῖν daugiausiai buvo siejamas su skr. ā-haná- ‘gausus’, ghaná- ‘storas’, lie, ganà ‘sufficient’, bažn. sl. goněti ‘pakakti’ etc. (A. Fick, BB 1884, VIII, 330 [ir 1881, VI, 237], 1890, XVI, 289, kurį sekė A. Bezzenberger, BB 1887, XII, 78, Brugmann, Die Ausdrücke für den Begriff der Totalität in den idg. Sprachen, Leipzig, Phil.-hist. Klasse 1906, LVIII, 175, Boisacq, 284, Walde Pokorny I, , 679, Pokorny 491). Frisk, GEW 1, 587, kuriuo sekė Chantraine DEG, 384, linko kildinti gr. εὐ-θηνέω (*θενος) iš šaknies *dhē(i)θῆσθαι, lo. fēlix, fēnus. […] F. Sommeris, Griechische Lautstudien, Straßburg, 1905, 65–66, aiškino -θεν vietoje -θην- kaip paveiktą lyties σθένος, o E. Fraenkel, Lexis 1952, 61–62 aiškino -θεν- kaip pirminę, pailgėjimas į -θην- dėl κτήνη, μῆλα poveikio.
Šaltinis:
Pârvulescu 1988, 49
Antraštė:
ganà
Straipsnelis:
Lie. ganà, gañ ‘enough’ gali būti interpretuojamas kaip sena prezenso forma, plg. lie. ganė́ti ‘to be sufficient’ (žr. Schmalstieg, Baltistica 1984, XX (1), 77–79).
Šaltinis:
Schmalstieg 2008, 318
Antraštė:
ganà
Straipsnelis:
Lie. ganė́ti, -ė́ja lyginamas su sl. goněti, gonějetъ ‘užtekti, pakakti’ (Trautmann 1923, 77 [irgi sieja su ganà]; Specht 1935, 33; LEW 132t.; ĖSSJ VII 22 [suponuojamas būsenos darinys *gu̯ʰen-ē]; IEW 491 [siūloma sl. veiksmažodį vesti iš *gona = lie. ganà]; SP VIII 83). IEW rekonstruoja *gu̯ʰen- ‘schwellen, strotzen’, Fülle’, go. *gu̯ʰono-s ‘üppig; reichlich’ ir skiria tuos žodžius nuo *gu̯ʰen- ‘schlagen’. Lie. ganà galėtų būti siejamas ir su giñti, gẽna ‘varyti’, reikšmės raida būtų ‘baĩgta’ > ‘užtenka, užtenkamai’ (dar žr. Urbutis 1965, 71, 74 = 1981, 100, 103). Apie ganà kaip vardininko kilmės predikatyvinį prieveiksmį žr. Ulvydas 1969, 7–10 = 2000, 119–122.
Šaltinis:
Pakerys 2006, 71
Antraštė:
ganà
Reikšmė:
genug
Straipsnelis:
[Aptariami s. i. abstraktai ir būdvardžiai Rigvedoje ir Atarvavedoje, kurie yra pirminio a-kamieno ir ana-dariniai.] S. i. durháṇa- elementas han priklauso tai pačiai grupei kaip ir s. i. ghaná- ʻKlumpenʼ; ʻdick, kompakt, vollʼ, kurio šaknis greičiausiai yra ta pati kaip ir ide. *gʷʰen- ʻzum Gedeihen bringen, üppig machenʼ (dar plg. arm. yogn ʻvielʼ, gr. εὐ-θενής ʻblühendʼ, lie. ganà ʻgenugʼ, s. sl. goněti ʻgenügenʼ - LIV nėra minima). Todėl galima rekonstruoti *gʷʰéno- ar *gʷʰenó- ʻdas Gedeihenʼ, nes s. i. kompozitas dur-háṇa- ʻmit schlechtem Gedeihenʼ tai rodo.
Šaltinis:
Kim 2010, 125-126
Antraštė:
ganà
Reikšmė:
enough
Straipsnelis:
[Baltų medžiaga patvirtina Kuryłowicziaus teoriją apie ide. perfekto ir mediumo būdvardinę kilmę, pvz.:] lie. ganà (gañ) ‘enough’ : ganė́ti, ganė́ja, ganė́jo ‘be enough’.
Šaltinis:
Krasukhin 2012, 185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas