Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ganyti(s)
Straipsnelis:
Lie. ganyti(s), la. ganīt, ganīties (: lie. genu, ginti, la. dzīt, kurie giminiški s. sl. ženǫ, gŭnati, gonǫ, goniti ‘ginti’, skr. han-, gr. θείνω ‘mušti, pliekti’ < ide. *gʷhen. Semantinė raida buvo tokia: ‘mušti, pliekti’ → ‘ginti’ → ‘ginti bandą’ → ‘ganyti bandą’.
Šaltinis:
Buck 1949, 147

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas