Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gardinỹs
Straipsnelis:
E. Niemineno nuomone, suom. karsina ‘gardas, tvartas’ (< prafinų *kartina) sietinas su lie. gardinỹs ir kildintinas iš baltų bevardės giminės lyčių gardińan (< *gardinjan) resp. *gardinan, kurios savo ruožtu kaip deminutyvai buvo sudarytos iš *gardas (= lie. gar̃das).
Šaltinis:
Palionis 1961, 249

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas