Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gar̃garas
Straipsnelis:
S. air. gair ‘ilgas’ [tai paėmiau iš Vendryès J. (Grammaire du vieil-irlandais, 1908, 118); priešinga reikšmė fiksuojama G. H. F. Nesselmann, Thesaurus ling. Prussicae, 1873, I 190; II 54, plg. ide. maˣg̑(h)- ‘didelis, mažas’], jeigu air. formos i yra įterptinis, gali būti sugretintas su la. gaŗš ‘ilgas’, pr. pagār ‘šalia, greta’ (ilgumas turbūt aiškintinas, kaip pēr ‘dėl, už’ krintančia intonacija). Būga (1908 I, 134) su la. gaŗš taip pat gretina lie. gar̃garas (Jušk.: „saũsas, kū̃das, ilgakõjis, ilgakãklis arklỹs vadìnas gar̃garas“), gungãras ‘ištįsėlis, ilgšis’ (Kvėdarna), gingãras (Jušk.:) ‘ilgakojis žmogus’¹⁶. [¹⁶ Galbūt s. air. formos gair ‘ilgas’ santykis su air. gairri ‘kojos’, kimr. garr ‘pakinklis, kelio lenkmuo’, korn. gar ‘koja, kaulas’, bret. garr ‘koja’ yra toks pat, kaip la. liêli ‘kojos blauzdos’ su la. liẽls ‘didelis’, lie. leilas ‘lieknas’ [Korektūros pastaba].
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 390

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas