Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gargõlas
Reikšmė:
утолщение на волокне; узел скрутившееся место на нити
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami galimi senieji čekų ir baltų leksiniai ryšiai. Neįvykusios metatezės pavyzdžiai čekų kalboje: rytų č. harhule ‘выпукле место на стволе дерева, шишка’, č. trm. harhulatý ‘горбылеобразный’, harbula ‘дерево с выпуклым наростом’ turi atitikmenų lie. k.: gargõlas, gur̃gulas ‘утолщение на волокне; узел скрутившееся место на нити’, gargė́ti ‘отекать, оплывать (о свече)’.
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas