Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
garkugis
Reikšmė:
garlaivis
Straipsnelis:
Lie. garkugis ‘garlaivis’ < la. (Miežinio žodynas) garkug̓e: garkugis, v. garlaivysgarkuge…; plintant garlaiviams (išrastiems XIX a. pradžioje), latvių kalboje šalia ankstesnio germanizmo kug̓is (kug̓e) ‘laivas’ imti vartoti dūriniai ar dvižodžiai pavadinimai damp-kug̓is, damf-kug̓is (ir vienas dampis), uguns-kug̓is, garain̡u kug̓is, sutu kug̓is, tvaiku kug̓is, kol galiausiai įsitvirtino vedinys tvaikonis.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 13

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas