Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
garúoti
Reikšmė:
išsikvėpti; aistringai norėti, karštai veržtis
Straipsnelis:
žr. gãras 01
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 166–168
Antraštė:
garúoti
Straipsnelis:
žr. gãras 02
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 279
Antraštė:
garúoti
Reikšmė:
быстро бежать; двигаться; испускать пар
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami galimi senieji čekų ir baltų leksiniai ryšiai. Č. hárati ‘бегать’, hárati se ‘о корове во время течки’, slovk. horovat’ sa, harovat’ sa ‘тс (о кобыле)’, harantovati ‘бегать’ giminiški lie. garúoti ‘быстро бежать; двигаться; испускать пар’, gorúoti ‘вспотеть от быстрого бега; жаждать, сильно желать’. Baltiškosios leksemos turi slaviškų atitikmenų, kildinamų iš *gorěti, tačiau formų, kurios turimos čekų ir slovakų kalbų plotuose, kitose slavų kalbose neaptinkama.
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas