Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gatavas
Straipsnelis:
Ide. kalbų šios reikšmės žodžiai dažniausiai remiasi sąvokomis ‘paruoštas’, ‘su(pa)rengtas’ ar ‘po ranka esantis’. Lie. gatavas, la. gatavs paskolinti iš slavų kalbų: s. sl. gotovŭ, s.-kr. gotov, č. hotový, r. gotovyj ir t. t. bendras slavų, etimologija neaiški.
Šaltinis:
Buck 1949, 983–984

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas