Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gãtkos
Reikšmė:
apatinės kelnės
Straipsnelis:
gãtkos, gãčkos, gotkos ‘apatinės kelnės’, plg. le. gatki ‘t. p.’ (Skardžius 1931, 76). Lietuvių raštų kalboje užfiksuotas XVI a. (BB3Moz 16,4). Vartojamas maždaug tame pačiame plote kaip ir gačios, tačiau žymiai retesnis (LKŽ III 7, 156, 487). Dar žr. gačios.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas