Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gaũbtis
Reikšmė:
riestis, raitytis
Straipsnelis:
Pr. gūbans (iš junginio vnsei gūbans 79,₂ ‘aufgefahren’) ‘gegangen’ [ir kt.] : dwigubbus, bulg. гибам ir č. hnu arba hýbu ‘aš judu’, č. pohybný arba hebký ‘judrus, judamasis’, bulg. гинъ ‘slankioju, valkiojuosi’, la. gubât ME I, 677, lie. gaũbtis ir kt. žr. Trautmann 1970, 100; Berneker SEW, 366 ir 373; Walde Pokorny I, , 567.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 225

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas