Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gaudrùs
Straipsnelis:
Pr. dagagaydis ‘vasariniai kviečiai’ antrąją dalį Berneker 1896, 289 ir kiti sieja su pr. gaylis ‘baltas’ ir lie. gaudrùs, giẽdras, gaĩsas, la. dzidrs ir t. t.; semantiškai plg. alb. bardh ‘kviečiai’ : bardhë ‘baltas’ ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 286

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas