Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gaudùs
Reikšmė:
skardus, skambus; liūdnas, graudus
Straipsnelis:
Lie. graudùs ‘skardus, skambus; liūdnas, graudus’, la. gàuds/gàužs ‘graudus, gaudus’ : lie. gūdùs, gū́dus ‘liūdnas, graudus; nykus, baisus’. Abu variantai motyvuoti veiksmažodžiais – lie. gaũdžia (gaũdė, gaũsti) ‘bimbti, skambėti’, la. gaũžu (gaũdu, gaũst), gàust ‘jammern, klagen’; plg. ir la. gauda ‘Klage; Schmerz, Wehklage’, gaudi ‘Wehklage’ : lie. gū́do (gū́dė, gū́dyti) ‘gąsdinti, baidyti’; plg. ir la. gūdas ‘Klagen; wehmütige Laute’ bei lie. gū́das ‘vidurnaktis, nakties gūduma’ (dėl visų minėtų žodžių reikšmių sąryšio žr. Karaliūnas, 1987, 46-47). Nustatyti senesnio būdvardžio varianto neįmanoma, o *gaudus siekia rytų baltų epochą.
Šaltinis:
Vanags 1994, 44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas