Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gebė́ti
Straipsnelis:
žr. gabenti
Šaltinis:
Seebold 1970, 217–219
Antraštė:
gebė́ti
Reikšmė:
būti įpratusiam (ką daryti)
Straipsnelis:
žr. gabénti 01
Šaltinis:
Seebold 1970, 217–219
Antraštė:
gebė́ti
Straipsnelis:
[Recenzuojama E. Jakulio knyga Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai, Vilnius, 2004. Jakulis neigia pr. kalboje tekėti tipo veiksmažodžių egzistavimą. Jis randa 4 „šaknies veiksmažodžius“ su galimais atitikmenimis rytų baltų tekėti tipo veiksmažodžiuose. Tačiau toks lyginimas yra nepagrįstas:] Pr. unsey gūbans ‘auffgefahren’ turi tikslesnį atitikmenį kitose veiksmažodžių klasėse: lie. góbti, -ia ‘cover; plunder’, góbtis, gãbias ‘take up’ (Daukša). Pr. gūbans negali būti tiesiogiai siejamas su lie. gebė́ti, gẽba ‘turėti papratimą, mėgti; mokėti, išmanyti’.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2005a, 119
Antraštė:
gebė́ti
Reikšmė:
turėti papratimą, mėgti; mokėti, išmanyti (< *būti imliam)
Straipsnelis:
Pr. dalyvis (vnsey) gūbans ‘užžengęs, nuvykęs’ suponuoja pr. verb. *gāb- (praet., inf., praes.) ‘vykti’ < *gāb- (praet., inf.), *gab- (praes.) ‘t. p.’ [< bl. *gāb- (praet., inf.) resp. *gab- (praes.) ‘čiupti, griebti, imti’; plg. lie. (DP) gõbtis, gãbias ‘glaustis, griebtis prie ko’].
Šaltinis:
Jakulis 2004, 111
Antraštė:
gebė́ti
Reikšmė:
turėti papratimą, mėgti, mokėti, išmanyti, galėti
Straipsnelis:
Veiksmažodis gebė́ti, gẽba, -ė́jo ‘turėti papratimą, mėgti, mokėti, išmanyti, galėti’ < ide. šaknis *gʰebʰ- ‘griebti, imti, duoti, turėti’, sulaikyti’. Esama šios šaknies refleksų kitose indoeuropiečių kalbose: pr. part. gūbans ‘užžengęs, nuvykęs’ < pr. verb. *gāb- ‘vykti’, umbrų hantu (praes.), habe (aor.) ‘pastverti’, go. giban ‘duoti’, n. v. a. (v. v. a.) geben ‘duoti, galvoti, priskirti’. Šio veiksmažodžio vediniai: lie. su-gèbti, -gem̃ba ‘tr. sugebėti’, lie. gabénti, -ẽna; lo. habeō ‘laikau, turiu’, slov. gabati ‘теснить, досождать’, pr. vnsey gūbans, lie. gabùs, -ì, s. i. gábhasti- ‘ranka’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 225

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas