Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gèbinė
Straipsnelis:
žr. gebenė
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 124–126
Antraštė:
gebinė
Reikšmė:
toks baltas odos išbėrimas
Straipsnelis:
Kadangi la. forma krupis ‘rupūžė’ yra giminiška su kŗaũpis ‘šašas, arklių niežai, toks bulvių išbėrimas’, tai ir pr. gabawo, sl. žaba ‘rupūžė’, rodos, yra giminiška su lie. trm. gebinė́ (iš.: K. Būga KSn. I 302).
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 438

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas