Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gẽgalas
Reikšmė:
naras
Straipsnelis:
Pr. gegalis ‘nedidelis naras’ idealiai tiksliai atitinka lie. gegalas ‘naras’ (tarp kitko plg. la. gaigalis ir pan., dar plg. lie. giegals, laikomą „prūsizmu“ (žr. Falkenhahn 1941, 203; Bezzenberger BGLS 1877, 284; LKŽ III, 292) ir gaĩgalas (plg. gagalas ‘gandras’, LKŽ III, 13); la. gaĩgala, gàigala, gaîgala, gaigale ir kt. ‘žuvėdrų rūšis’ (ME I, 583–584), plg. gãga. Šie siejami su lie. gagė́ti, gagenti, gagìnti, gãgoti, gagúoti, (plg. gaigoti) ir kt. [187] taip pat plg. s. r. го́голь, го́голь (r. trm.), taip pat гого́л, гогла́ч ir kt., ukr. го́голь [188] (toliau – 188–189 – referuojami siejimai).
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 187–189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas