Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
geĩsti, geĩdžia, geĩdė
Reikšmė:
aistringai norėti
Straipsnelis:
Pr. gēide 3. pl. praes. ‘laukti’ artimiausios paralelės: lie. geĩsti (geĩdžia, geĩdė) ‘aistringai norėti’, la. gàidît ‘laukti’, prasl. *žьdati (s. sl. ЖЬДАТИ, ЖИДѪ, s. r. жьдати, жидати ir kt.); s. v. a., v. v. a. gīt ‘gobšumas’, ‘šykštumas’, s. v. a. gītag ‘gobšus’ (: lie. gìdis), s. ang. gītsian, gītsung, s. air. gīall ir kt. Prūsų žodis pagal reikšmę sutampa su lotynų ir slavų atitikmenimis, o lie. geĩsti – artimesni germanų pavyzdžiai (žr. Stang International Journal of Slavic Linguistics and Poetics IV, 1961, 68–69).
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 192

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas