Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gelbinėti
Reikšmė:
to help
Straipsnelis:
Pr. Elbingo žodynėlio gewineis ‘Knecht’ (Nr. 191) gali būti skaitomas kaip gelbineis ir interpretuojamas kaip gelbinējas arba gelbinējis. Jis reikštų ‘pagalbininkas (helper)’ ir būtų susijęs su lie. gelbinėti ‘to help’ (LKŽ, III, 213).
Šaltinis:
Schmalstieg 1969, 163

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas