Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gelẽžius
Reikšmė:
kalvis
Straipsnelis:
Geležies gaminimo būdas buvo išrastas Mažojoje Azijoje VIII tūkst. p. m. e. Geležies pavadinimas hati („prohetitų“) kalba įrašuose pateikiamas kaip ha-pa-al-kihapalki-, kurį fonetiškai galima interpretuoti kaip [xaflki] su lūpiniu spirantu. Iš hati šis geležies pavadiniams buvo pasiskolintas hetitų ir huritų. [95] Jo graikiška forma yra senojo periodo bendro geležies pavadinimo skolinys: gr. mikėnų ka-ko, gr. homer. χαλκός (iš dalies ir reikšme ‘ginklas iš metalo’, mikėnų ka-ke-u ‘kalvis’ (χαλκεύς). Mikėnų ka-ke-u ‘kalvis’ pagal darybos tipą (su -eu-) panašus [98] į lie. gelẽžius ‘kalvis’ iš to paties skolinto geležies pavadinimo. Bl. *gʰelg̑ʰ- (lie. geležìs, žem. gelžis, la. dzelzs ‘geležis’, pr. gelso (kaip ir sl. *gʰelg̑ʰ , r. железо ir pan.) dėsningai atitinka gr. *kʰl̥k- > χαλκ-. Tai leidžia šį bendrą pavadinimą priskirti išimtinai ankstyvam laikotarpiui, kada atitinkami „rytiniai“ ide. dialektai sudarė vienovę. Galima skolinimosi data – III tūkst. p. m. e. [99]
Šaltinis:
Иванов 1983, 95–99
Antraštė:
geležius
Reikšmė:
kalvis
Straipsnelis:
žr. geležis
Šaltinis:
Иванов 1977a, 226–230
Antraštė:
gelẽžius
Reikšmė:
kalvis
Straipsnelis:
žr. geležis
Šaltinis:
Иванов 1983, 100–101
Antraštė:
gelẽžius
Reikšmė:
kalvis
Straipsnelis:
žr. geležis
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 200–203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas