Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gẽležuonas
Reikšmė:
Drüsen
Straipsnelis:
[Arm.] gełjkʿ ‘geležuonys’, pl. tantum. [Lit.:] Hübschmann AG I 433; Walde Pokorny I, 612, 632; Pokorny 435. Galimi atitikmenys yra bažn. sl. žlěza ‘glandula’, r. železa, č. žléza, žláza ‘geležuonys’, su jais sietinas dar rytų a. lie. gẽležuonas, gẽležunes [gẽležūnės], gẽležaunes ‘Drüsen’ (Trautmann BSW 84 pagal Būgą). Fonetiniu aspektu svarbi paralelė tarp arm. ir sl. […] Ide. pamatinė forma būtų maždaug *ghelg̑h-.
Šaltinis:
Solta 1960, 294

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas