Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gẽležuones
Straipsnelis:
Arm. jiwn ‘sniegas’ (*g̑hii̯ōm: av. ziiam-, gr. χιών), kitaip nei gełjkʿ ‘liauka’ (*ghelg̑h-: lie. gẽležuones, s. bažn. sl. žlěza).
Šaltinis:
Tischler 1990, 78
Antraštė:
gẽležuonės
Reikšmė:
liaukos
Straipsnelis:
L. Latkovskis (Latkovski L. Filol. material. 104) pateikia žodį dzàłśś² (gal reikia skaityti dzàłss²?), gen. -lza ir prideda paaiškinimą: „paprastai daugiskaita dzàlźi = žiauna“. Kiek galima suprasti, rašomojoje kalboje šis žodis skambėtų dzȩ̀ls², pl. dzȩ̀lzi². Kadangi Langės ir Stenderio žodynuose žuokli ne tik ‘smakras’, bet taip pat ir ‘liauka’, manome, kad šis dzȩ̀lzi² yra giminiškas su lie. gẽležuonės ir r. железа̀, s. sl. жлѣза ‘liauka’, dėl kurių žr. Walde Pokorny I, 632.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 115
Antraštė:
gẽležuonės
Straipsnelis:
žr. geležis
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 200–203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas