Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gẽležuonis
Reikšmė:
железы
Straipsnelis:
[aptariamos armėnų–baltų–slavų izoglosos]: arm. gełj ‘liauka’ – lie. gẽležuonis ‘железы’, prasl. *želza.
Šaltinis:
Сараджева 1987, 26

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas