Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gelmuõ
Reikšmė:
didelis šaltis, speigas
Straipsnelis:
Kamienas ide. *gel(ə)-do-/-to- ‘šalti(s); ledas, šerkšnas; šaltas’ M. Dadaševo kvalifikuojamas kaip bendrasis ide. pavadinimas (žinomas iš šešių kalbų grupių). Jei būtų atsižvelgta į tai, kad lie. gelmuõ, gélmenis, gelumà ‘didelis šaltis, speigas’ veikiausiai yra susiję su gélti ‘labai skaudėti, sopėti; šalti’, o la. gàle (gāla) ‘apšalas, plikšala, grynledis’, panašiai kaip ir r. голоть ‘t. p.’, v. bulg. голоть ‘krištolas, ledas’ – su s. sl. golъ ‘nuogas, plikas’, be to, abejotinas ir gr. γελανδρόν – nuo tokio kamieno kvalifikavimo jau vien dėl to būtų reikėję atsisakyti.
Šaltinis:
Urbutis 1972e, 213

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas