Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gerdauti
Reikšmė:
juokauti; gerti, puotauti
Straipsnelis:
Pr. gerdant ‘kalbėti’, ‘pasakyti’ konjunktūra yra gerdaut; – gerdawi. Visai tikslus formalus atitikmuo – lie. gerdauti ‘juokauti’ (Szyrw. Dict. 192), jei jis nesusijęs su gérti (plg. gerdauti ‘gerti’, ‘puotauti’ LKŽ III, 250); bet plg. gerdas ‘garsas’, ‘gandas’, ‘žinia’, tai pat ‘juokavimas’, ‘pokštas’, netgi ‘pasiuntinys’. Semantiškai artimesni lie. gerdenti ‘skelbti’, ‘garsinti’, ‘skleisti žinią’. Kitos baltų paralelės iš esmės yra tolimesnės, nors dažniausiai pateikiamos kaip artimiausios: lie. girdė́ti, išgir̃sti, garsìnti, garsùs ir kt., la. dzìrdêt, dzìrst ir kt. Tokiu būdu pr. gerdaut > ide. *gᵘ̯er su -dh-.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 219–220

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas