Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
geventi
Straipsnelis:
Pr. gewinna ‘dirba’ 3 pl. praes. Paprastai pradine forma yra laikoma *geiwinna, kurios i išnyko dėl disimiliacijos (Endzelīns FBR XII, 1932, 169; Jonval, BSL XXXIII, 1932, 162 ir kt.). Ši hipotetinė forma gretinama su pr. gaiwin ir t. t. ‘gyvas’, taip pat su la. dziêvât ‘gyventi’, ‘dirbti’, s. lie. geventi (= *gieventi). Schmalstiegas siūlo sieti su lie. gývinti ‘duoti gyvybę’, ‘gaivinti’ (Old Prussian, 1973, 185).
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 229–230

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas