Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gi
Straipsnelis:
Pr. -gi. Stiprinamosios reikšmės dalelytė. Arčiausiai siejasi su lie. gi. Otrębskis mano (Pr. fil. 12, 1927, 188), kad sl. *kъžьdo (šalia kьgda, kogda) slypi *gi (paprastai čia įžiūrima že>žь). taip pat numanoma (teoriškai), kad ž (šalia že) galėjo iš dalies būti kilusi iš žь < *ži < *gi. Bet realūs tiktai že pavyzdžiai [231].
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 230–231

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas