Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
giaurỹs
Reikšmė:
ilgasnapė vištelė
Straipsnelis:
Pr. geauris ‘vandens paukščio pavadinimas’ siejamas, pirma, su la. gaura ‘naras’, ‘didysis dančiasnapis’, gauris, gaurât, gaurêt, gaũruôt (Endzelin ZfslPh 18, 1942, 120) ir, antra, su lie. giaurỹs ‘ilgasnapė vištelė’ (Urbutis, Balt. 2, 182). Šis giaurỹs taip pat siejasi su lie. gauti ‘kaukti’, taip pat su gaũsti ‘skambėti’, ‘ošti’, ‘zvimbti’, ‘vaitoti’, govaras ‘garnys’, la. gavilêt ir kt. onomatopėjinės šaknies *gō̆u̯- vediniais.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 180–182
Antraštė:
giaurỹs
Reikšmė:
Rallus aquaticus
Straipsnelis:
[Aptariama ide. dvibalsio *eu raida baltų ir slavų kalbose, veikiausiai *eu > *ou̯/V, *i̯ou/C. Prūsų kalbos duomenys patvirtina *eu > *ou̯/V, bet *eu > *i̯ou/C vyko tik katekizmų, o ne Elbingo žodynėlio kalboje. Pvz.:] pr. geauris ‘cormorant’ (Elbing) : lie. giaurỹs ‘Rallus aquaticus’, la. gaura, gaũris ‘grebe’. Nebūtiniai buvo /g‘au/ arba /gjau/, plg. pr. greauste [greanste] ‘twine’ vietoj /grēnstē/.
Šaltinis:
Derksen 2010, 38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas