Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
giẽžti
Reikšmė:
pykti
Straipsnelis:
Oset. qyzyn : qyzt | ǧizun : ǧizt ‘grasinti; priešiškai nusiteikti; trokšti blogio’. Laikant pirmine reikšme ‘gelti; kąsti’ kildinama iš ide. *geig- ir gretina su arm. kʿcʿ-anem ‘geliu; kandu’, kʿcʿ-u ‘kartus’, lie. gìžti, gìžus ‘kartus, piktas’, giežiù ‘aš pykstu’. Čia tikriausiai priklauso ir pirmoji žodžio qīzœ-mar | ǧezœ-marœ ‘kančia’ dalis. Plg. taip pat qyst | ǧist ‘šaltis’, œnqīzyn (ИЭС I 165). Liden, KZ LXI 1 t.; Pokorny 356; Fraenkel 129.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 336
Antraštė:
giẽžti
Reikšmė:
ėsti, graužti (gerklėje); gaižuliui būti etc.
Straipsnelis:
žr. gaižus
Šaltinis:
Vanags 1994, 46

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas