Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gigẽlis
Reikšmė:
dirvinis asiūklis (Equisetum arvense L.)
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. гіге́ль (dgs. гігялí) ‘asiūklis’ MC 136; le. trm. (Viln. kr.) ǵiǵel Turska POJW 129 < lie. (ryt.) gigẽlis ‘dirvinis asiūklis (Equisetum arvense L.)’ (dėl skolinimo krypties neleidžia abejoti baltarusių žodžio fonetika: abi г čia žymi ne ankštumos h, o baltarusiams svetimą uždarumos g). Iš to paties šaltinio yra la. trm. (Latgalos) g̔ig̔èles ‘tokios žolės’ EH I 427, o iš gretiminio lie. (ryt.) gegė̃lis ‘dirvinis asiūklis’ – la. trm. (irgi Latgalos) g̔eg̔ēles, g̔ēg̔ele ‘t. p.’ EH I 425, 426.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 53

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas