Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
giminė̃
Straipsnelis:
Pr. ginnis ‘draugas’ Bezzenbergeris (BB 1898, XXIII, 303) ir kiti (J. Endzelin, Altpreussische Sprache, 1944, 338; t. p., Senprūšu valoda, 1943, 178) siūlo lyginti su lie. giminė̃ (: gim̃ti). Leskienas (IF 1914–1915, XXXIV, 312–313), tyrinėdamas baltų vardus su Gin- ir Gint-, spėjo, kad lie. žodžiai susiję su pr. ginnis, o šie visi – su pr. gyntos. Čia su gin- siejama ir la. gaiņât, lie. gainióti ir t. t. Būga kategoriškai neigė ryšį su giminė̃ ir manė, kad ginnis neatsiejamas nuo lie. gentìs, kuriuo dar Daukša reiškė ‘draugą, bičiulį’ (Būga RR III, 701). Tačiau nėra kaip paaiškinti ryšį tarp gent- ir gin.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 238–241
Antraštė:
giminė̃
Straipsnelis:
pr. ginnis (ginis; nom. pl.) 69₃₆ ‘draugai’. Turbūt reikia pritarti Bezzenbergeriui, BB 1898, XXIII, 303, kad pr. žodis giminiškas su lie. giminė̃ (: gim̃ti); čia -n- kilo iš -mn- prieš kirčiuotą skiemenį, plg. pērgimnis.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 220
Antraštė:
giminė̃
Straipsnelis:
Jotvingių gimna ‘giminė, dėdės, tetulės’, plg. lie. giminė̃.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 73

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas