Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
girdas
Reikšmė:
gandas
Straipsnelis:
žr. girdėti
Šaltinis:
Варбот 1962, 67
Antraštė:
gir̃das
Reikšmė:
vēsts, ziņa
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami la. asmenvardžiai su pirmuoju komponentu al-. Aļģirds (Aļģirts, Aļģerts, Aļģirs, Aļģis, Oļģerts, Oļģerds), lie. Al̃girdas < al + girdė́ti ‘dzirdēt’, plg. lie. gir̃das ‘vēsts, ziņa’.
Šaltinis:
Balode 2001, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas