Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
girià, gìrė (žem.)
Straipsnelis:
Silpnasis balsių kaitos laipsnis gir- (ide. *gᵘ̯ьr- (lie. girià, žem. gìrė, la. dziŗa, dzire ‘miškas’) yra iš baltų kalbų tik lie. ir la. kalbose, o prūsų ir slavų kalbose yra normalusis laipsnis ide. *gᵘ̯or: pr. garian ‘medis’, s. bulg. gora ‘kalnas’. Iš kitų indoeuropiečių kalbų silpnąjį šaknies balsių kaitos laipsnį turi tik s. i. giri-ḥ m. ‘kalnas, kalnų virtinė’.
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas