Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
girmuõ
Reikšmė:
senas miškas, giria
Straipsnelis:
Greta ežero vardo Ger̃mantas, siejamo su lie. asmenvardžiu Ger̃mantas [A. Vanagas, Lietuvos TSR hidronimų daryba, Vilnius, 1970, 118] bei su lie. Girmuõ : girmuõ ‘senas miškas, giria’ [B. Savukynas, Ežerų vardai, E–G, – Lietuvių kalbos leksikos raida (LKK VIII), Vilnius, 1966, 189], dar galima būtų turėti galvoje įmanomą ryšį su la. gar̃me ‘šiluma’, trak.-dak. germas ‘šiltas’, av. garəma ‘šiltas’ : ide. *gᵘ̯her-mo- ‘šiltas’ [žr. J. Duridanov, Trakisch-dakische Studien. Erster Teil. Die Trakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen, Sofia, 1969, 23].
Šaltinis:
Vanagas 1976, 104

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas