Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gláudoti
Reikšmė:
džiaugtis
Straipsnelis:
Germ. gelp-a-, intr. ‘girtis’ (s. ang. gielpan ‘girtis, sakyti karingą kalbą; džiūgauti’, plg. danų dial. gjelpe ‘loti, ambryti’, v. v. a. gelfen ‘rėkti, amsėti’ [ir kt. pvz.]) patikimos etimologijos neturi. Lie. leksemos gulbinti ‘garbinti, liaupsinti, girti’ (žr. Pokorno ir Holthauseno žodynuose) lietuvių kalbos žodynuose nepavyko man aptikti. Čia galbūt skirtina, palaikyta esanti fonetiškai išplėsta, šaknis g̑hleu- ‘juokauti, pokštus krėsti, tyčiotis, šaipytis’: (germ.): glaum-a-z slypinti s. isl. glaumr ‘triukšmingas džiūgavimas’, s. ang. glēam ‘džiaugsmas’, lie. gláudoti ‘džiaugtis’, glaudas ‘pasilinksminimas, pramoga’, s. bažn. sl. glumljǫ, glumiti sę ‘plepėti, taukšti, tyčiotis’, (gr.): χλεύη ‘džiaugsmas, pajuoka, pašaipa’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 223–224

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas