Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
glaũsti
Straipsnelis:
Germ. gleid-a- intr. ‘slysti, sprūsti, sklęsti’ (s. ang. glīdan ‘t. p.’, s. fryz. glīda ‘t. p.’, ags. glīdan ‘paslysti’, v. v. a. glīten ‘slysti, kristi’) neturi patikimos etimologijos. Pasakytina, kad [230] su minėtomis germ. leksemomis lygintini baltų vediniai (pirmiausia la. glaidît, -êt ‘glostyti’), dėl giminiškų pastarųjų kalbų žodžių, veikiau sietini su gel- ‘lipniam būti’ (plg. kleib-a ir klen-a). Panašūs dariniai (jeigu etimologiškai gretintini, skirtingais formantais išplėsta ta pati šaknis) yra lie. glaudžiù, glaũsti ‘dėti taip, kad liestųsi’ ir jų giminaičiai.
Šaltinis:
Seebold 1970, 230–231
Antraštė:
glaũsti
Straipsnelis:
Mūsų išvestą ide. šaknį su balsių kaita ide. *ghloudh- : *ghludh- galbūt galima būtų paremti lie. glausti ‘anschmiegen, andrücken, zusammenziehen’, glaudus[…], la. glauda ‘Glätte’ (lygumas, slidumas), glaust, glaudît, -āt, -êt ‘lyginti, glostyti, glamonėti’; su balsių kaita – lie. glud(n)us ‘lygus, išlygintas, minkštas, švelnus’, gludė ‘galandimo akmuo’, la. gluds ‘lygus, slidus, švarus’, gluda ‘mėlynas tonas, molis [blauer Ton, Lehm]’ (žr. E. Fraenkel LEW I 1962 155).
Šaltinis:
Greule 1971, 53

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas