Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
glèžti
Reikšmė:
vysti, glebti, tižti, silpti
Straipsnelis:
Germ. klenkw-a- ‘minkštėti, weich werden’ (s. isl. kløkkwa ‘minkštėti, būti įbaugintam, eingeschüchtert werden, bėdoti, skųstis, klagen’, isl. klökkva pirmiausia lygintinas su lietuvių kalbos veiksmažodžiu, besiremiančiu *g̑le-n-ǵ-. Labialinis garsas, vadinasi, šiaur. germ. kalbose laikytinas antriniu, plg. lie. glęžtù, glèžti ‘vysti, glebti, tižti, silpti’. Panašias leksemas regime nauj. sl. kalbose, pavyzdžiui, bulg. glezenъ ‘iškreiptas, perkreiptas, išlepintas, nepaklusnus, verzogen, sugedęs, sugadintas’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 300–301
Antraštė:
glèžti
Reikšmė:
silpti, ištižti, susmegti
Straipsnelis:
Bulg. глéзя ‘glostyti, puoselėti, lepinti’ [В. Георгиев, И. Гълъбов, Й. заимов, Ст. Илчев. Български етимологичен речник, св. IV (Глагорина-дарма). София, 1965, 248] reikia sieti ne su lie. gleižus ‘gleivėtas’, o su lie. glèžti ‘silpti, ištižti, susmegti’.
Šaltinis:
Трубачев 1966 (1968) a, 378

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas