Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
glóbti, apglóbti
Reikšmė:
apglėbti, apimti
Straipsnelis:
Tiksliausias pr. abglopte ‘ypatingas vestuvinis vainikas su skarele, uždedamas nuotakai per vestuvių ceremoniją’ atitikmuo – lie. ap-glóbti ‘apglėbti, apimti’, ap-globa ‘globa’, dar plg. neologizmą apglobstis ir pa. ap-glabāt ‘laidoti’ (ME I, 87, LLVV I, 205). Darybiškai prie baltų pvz. šliejasi ir tokie slavų žodžiai: r. оглóбля, оглóбень, br. аглóбля, аглабíна, аглабíльна, ukr. оголóблі, s.-kr. òгло̑бље ‘dalis audimo staklių, kurioje statomas skietas’, č. ohlobně (iš *o/b/-glob-) ir kt. Visi baltų ir slavų dariniai susiję su lie. glóbti, globóti, glaboti, la. glâbt, glabât (su kitu balsiu lie. glė́bti, la. glêbt), le. głobić, č. hlobiti, slov. glóbati ir kt.).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 49

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas