Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gluõdenas
Reikšmė:
varinukė
Straipsnelis:
Pr. glosano ‘gluodenas’ Nesselmannas ir Trautmannas (Nesselmann, Thesaurus linguae prussicae, Die preussische Vocabelvorrath, 1873, 49; Trautmann, Die altpreussischen Sprachdenkmäler, 1910, 340) siūlo taisymą *glodano (plg. grosis = *grodis) ir sieja su lie. gluodenà, gluõdenas, gluõdinas, gluodìnė, glodenà ‘varinukė’ (LKŽ III, 431, 440–441; plg. žemaičių glū̃dnis, glọ̃udẹns ir pan.), la. gluõdȩna, gluõdȩns ir kt. (ME I, 631–632), toliau – lie. gluodùs, gluodnùs ‘lygus’. Plg. r. dial. глáдуш ‘varinukė’ šalia lygus. Yra bandymų apsieiti be taisymo: glosano kildinama iš *glāsanā, plg. la. glãsît, glãstît ‘glostyti’, ‘lyginti’ ir t. t. (lie. glósti, pr. glosto ir pan.). Žr. Endzelīns, Senprūšu valoda, 1943, 179; Būga RR I, 312, 439; Fraenkel LEW, 158. Būga spėja, kad s žodyje glosano yra iš -ds-. Tokiu atveju glosano taip siejasi su lie. gluodenà kaip la. glãsît su lie. glódžiu, glósti. Forma glosano turėtų stiprių argumentų už, jei būtų patikimas lie. gluosà ‘geltonai gintarinė spalva’ (?) (LKŽ III, 441); tada semantinis santykis gluosà : glosano primintų r. мёдный : медя́нка.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 266

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas