Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gnẽtyti
Straipsnelis:
Pr. gnode ‘duonkubilis’, ‘gelda tešlai’ paprastai laikomas vieninteliu šaknies *gnet- įrodymu baltų kalbose. Bet tokiu atveju atmetami lie. veiksmažodžiai reikšme ‘maigyti’, ‘gniaužyti’, ‘spausti’, ‘slėgti’ ir t. t., t. y.: gnẽtyti, gnetinti, gneténti ‘tepti’ (plg. gnėtà), gnėtyti ir kt. Tolimesni yra lie. gniáužti, gniáužyti, gniùžti, gniùsti, gniùbti, gnáibyti, gnýbti ir t. t., dar įdomesni gnìtyti ‘spausti’, ‘glemžti’, gnytoti ir kt. (žr. LKŽ III, 459), kurie leidžia rekonstruoti *gneit- : gnit-, plg. ide. *gneig- (Pokorny IEW I, 371). Dar plg. la. gnaûzt, gnaũzît ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 271–272

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas