Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gožė̃
Reikšmė:
lupenos
Straipsnelis:
Pr. gosen ‘nešvarumai’, ‘mėšlas’ visų pirma siejama su lie. gožė̃, gõžės ‘lupenos’ šalia góžti ‘versti’ ir pan. bei gõžti ‘kurtinti’, ‘stelbti’, gožė́ti, gõžinti ir kt. (plg. LKŽ III, 487–490); la. gâzt ‘versti’, ‘apversti’, ‘lieti’ ir pan. (ME I, 619–620). Jų reikšmės gana nutolusios, bet suvedamos į pradines ‘versti’, ‘mėtyti’, atitinkamai – ‘atliekos’ ir pan. Iš slavų faktų nurodoma bulg. га̀зя ‘klampoti po purvą, vandenyje ir t. t.’, ‘trypti’ ir t. t., slov. gȃziti ‘skverbtis’; s.-kr. га̏зити, га̑з ‘brasta’, гажа ‘bala’, ‘liūnas’ ‘purvas’ ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 280–281

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas