Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
góža
Straipsnelis:
Kai kuriais atvejais Liukkonenas skirtingus baltų kalbų garsų substitutus Pabaltijo finų kalbose aiškina baltų kalbų tarminiais skirtumais, pvz.: bl. dial. garsus *å: ar *ō < (*ā) atspindi suom. kuoha, -u ‘putas, mutuļošana’ < *gōža < *gāža, plg. lie. góža.
Šaltinis:
Vaba 2001, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas