Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gobėti
Reikšmė:
būti godžiam, pavydžiam
Straipsnelis:
žr. gabšus
Šaltinis:
Buck 1949, 786
Antraštė:
gobė́ti
Reikšmė:
trokšti
Straipsnelis:
Vieną finalės priebalsį turintis veiksmažodis prasl. *gabati (slov. gábati ‘нуждатъся, голодатъ; пропадатъ, околеватъ’, č. habati ‘griebti’, ukr. гáбати ‘griebti’) sudarytojų nuomone, greičiausiai yra garsažodinis darinys, sietinas su *kapati, nors kiti autoriai (ESRJ I 105, Būga RR III 943, Fraenkel LEW 126–127) kildina šį žodį iš ide. *gʰabʰ- ir sieja su lie. gobė́ti ‘trokšti’, gabénti ‘vežti, tempti’. Iš pagrindinės ide. *gʰabʰ- (ar *gʰebʰ- ‘griebti, duoti, imti, turėti, sulaikyti’) reikšmės ‘imti; tverti’ lengvai atsiranda reikšmė ‘turėti’ (= ‘būti nutvėrusiam’) = lo. habēre ‘haben’, iš kurios ir atsiradęs gebėjimo veiksmažodis lie. gebė́ti, gẽba, -ė́jo ‘turėti papratimą, mėgti; mokėti, išmanyti, galėti’ (plg. Būga RR III 943–945). V. Mažiulio nuomone, ‘verb. bl. *gab- ‘čiupti, griebti, imti’ (intens.) nesunku kildinti iš verb. ide. *gʰabʰ- ‘t. p.’ (lo. hab-eo ‘turiu, laikau’), bet iš jo kildintą minėtą verb. bl. geb- ‘t. p.’ dėl šaknies vokalizmo – neleñgva. (…) Čia galima taip pat spėti: iš pradžių buvo vienas verb. bl. *gab-, kuris vėliau pasidarė intensyvas resp. greta jo atsirado (apofoniškai) intensyvas verb. bl. *geb-.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 129

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas